.

Leden 2008

vyznam tveho jmena

29. ledna 2008 v 16:34 | Eazi |  testy a kvízy
chces vedet neco o svém jméně??
poku ANO tak klikni ta odkaz na moji oblíbenou stránečku ☺
SEM

J:K: Rowlingová

18. ledna 2008 v 21:42 | Eazi |  !!!! REFERÁTY !!!
Kdo je Jo?
Jo - tak autorku oslovují přátelé a děti. Její vlastní příběh se čte jako pohádka. Joanne Kathleen ROWLINGOVÁ (narozená 31. července 1965, tedy ve stejný den jako Harry!) pochází z okolí Bristolu. Jméno Kathleen převzala po svojí babičce v době vydání první knihy.
V dětství prý připomínala školačku Hermionu - byla prostá, otevřená, ale cílevědomá a pořád se jen učila. S mladší sestrou Di četly jako posedlé. "Mou nejjasnější vzpomínkou z dětství je chvíle, kdy mi otec četl Vítr ve vrbách aneb Žabákova dobrodružství. V té době jsem měla zrovna spalničky, dost vážné, ale nepamatuji si na ně; vzpomínám si jen na tu knihu."

Rowlingová měla ráda Letopisy Narnie od C. S. Lewise, knížky Edith Nesbitové, nijak zvlášť ji nenadchnul Roald Dahl ani Enid Blytonová. Psát začala už v šesti letech, kdy pravděpodobně právě prodělaná nemoc byla inspirací jejího prvního příběhu o králíčkovi, který se jmenoval Králík a dostal spalničky.
Po studiu na univerzitě prošla několika zaměstnáními, většinou jako učitelka, ale nějaký čas pracovala také pro Amnesty International. Nikdy ji však nenapadlo psát pro děti, až jednou, v roce 1990, se jí při cestě vlakem z Manchesteru do Londýna "Harry vetřel do mysli jako hotová postava. Najednou jsem věděla, že je to čaroděj." Že by kouzla...? Tentýž rok jí však zemřela maminka na roztroušenou sklerózu.
Krátce nato se Rowlingová rozhodla zcela změnit svůj život a rozjela se do Portugalska, aby tam v Portu učila angličtinu. Seznámila se s portugalským reportérem Jorgem Arantesem, roku 1992 se za něj provdala a o rok později se jí narodila dcera Jessica.
V Portugalsku vznikla též první kapitola Harryho Pottera, a to hned v 10 různých verzích! Manželství se však po necelém roce rozpadlo, a tak se Rowlingová vrátila i se čtyřměsíční dcerkou do Edinburghu, kde bydlela její sestra s rodinou. Pokračování příběhu svobodné matky, která psala po kavárnách každý zná…

Až v roce 1997 vydalo Harryho Pottera a Kámen mudrců nakladatelství Bloomsbury, ale šlo spíš o "pokus" v nákladu pouhých 500 kusů. Mediální šílenství se ovšem strhlo záhy poté, co americkou licenci koupil Scholastic za neuveřitelnou sumu a téměř se tak vyplnila předpověď profesorky McGonagallové, že "každé dítě v našem světě bude znát Harryho jméno"…
Roku 2001 se Rowlingová podruhé vdala, tentokrát šťastně, za doktora Neila Murraye, o dva roky později se jim narodil syn David a v roce 2005 dcera Mackenzie. Po dopsání sedmého dílu ságy se autorka plně věnuje rodině.

ukazka_ Harry Potter

18. ledna 2008 v 21:32 | Eazi |  povídky
Kapitola první
Pán zla nabírá síly

Kde se vzali, tu se vzali, objevili se na úzké, měsíčním svitem zalité silničce pár metrů od sebe dva muži. Na okamžik zůstali oba nehybně stát a mířili si navzájem hůlkami na prsa; pak ale jeden druhého poznali, schovali hůlky pod pláště a rychlým krokem se společně vydali stejným směrem.
"Něco nového?" zeptal se vyšší z nich.
"Nesu vynikající zprávy," odpověděl Severus Snape.
Po levé straně lemovaly silničku divoce rostoucí nízké ostružinové keře, vpravo byl vysoký, úhledně zastřižený živý plot. Dlouhé pláště oběma mužům za chůze povlávaly kolem kotníků.
"Už jsem se bál, že to nestihnu," ozval se Yaxley. Drsné rysy jeho tváře vystupovaly v paprscích měsíce a ustupovaly ve stínech stromů, jejichž větve se vzpínaly nad silničkou. "Bylo to trochu složitější, než jsem čekal. Doufám ale, že bude s výsledkem spokojený. Vy jste přesvědčen, že ho vaše zprávy potěší?"
Snape přikývl, k žádnému bližšímu vysvětlení se ale neměl. Zabočili doprava na širokou příjezdovou cestu, která ze silničky odbočovala. Vysoký živý plot zatáčel tímtéž směrem a táhl se do dáli za impozantní dvoukřídlou bránu z tepaného železa, která jim zahrazovala cestu. Ani jeden z nich nezpomalil; oba beze slova zvedli levou paži gestem připomínajícím vojenský pozdrav a prošli bránou, jako by tmavý kov byl pouhým dýmem.
Živý tisový plot tlumil zvuk jejich kroků. Někde napravo od nich cosi tiše zašustilo. Yaxley znovu vytáhl hůlku a namířil ji svému společníkovi nad hlavu, vzápětí se ale ukázalo, že zdrojem hluku nebylo nic nebezpečnějšího než sněhobílý páv, majestátně se nakrucující na vrcholku živého plotu.
"Lucius si to vždycky uměl zařídit. Pávi..." Yaxley si pohrdavě odfrkl a zastrčil hůlku pod plášť.
Na konci rovné příjezdové cesty se ze tmy vynořilo pohledné venkovské sídlo; za kosočtvercovými okenními tabulkami v přízemí zářilo světlo. Odněkud z temné zahrady za živým plotem k nim doléhalo zurčení fontány. Snapeovi a Yaxleymu zaskřípěl pod nohama štěrk, když rázným krokem zamířili k hlavnímu vchodu. Ještě než k němu došli, dveře se před nimi otevřely dovnitř, přestože nebylo vidět nikoho, kdo by je obsluhoval.
Ocitli se v rozlehlé, spoře osvětlené, zato ale bohatě zařízené vstupní hale, jejíž kamennou podlahu z velké části pokrýval nádherný koberec. Z portrétů na zdech sledovaly procházejícího Snapea a Yaxleyho oči v bledých obličejích. Oba muži se zastavili u masivních dřevěných dveří vedoucích do přilehlé místnosti, na kratičký okamžik zaváhali a pak Snape zmáčkl bronzovou kliku.
Společenský salon byl plný mlčících lidí, kteří seděli kolem dlouhého, ozdobně vyřezávaného stolu. Všechen ostatní nábytek byl ledabyle odsunut ke stěnám. Místnost spoře osvětlovaly plameny ohně pod elegantní mramorovou krbovou římsou, nad níž viselo zrcadlo v pozlaceném rámu. Snape a Yaxley zůstali vteřinku stát na prahu. Když jejich oči přivykly nedostatku světla, oba mimoděk vzhlédli vzhůru na nejpodivnější součást celého výjevu: na zjevně bezvědomou lidskou postavu, která se vznášela hlavou dolů nad stolem, pomalu se otáčela, jako by visela na neviditelné šňůře, a odrážela se v zrcadle i dole na ploše leštěné stolní desky. Nikdo z lidí kolem stolu se na zavěšence nedíval, s výjimkou bledého mladíka, který se nacházel prakticky přímo pod ním. Mladík se nedokázal ovládnout a co minutu k němu zvedal oči.
"Yaxley a Snape," ozval se vysoký jasný hlas od čela stolu. "Málem jste se opozdili."
Muž, který promluvil, seděl přímo před krbem, takže příchozí zpočátku stěží rozeznávali víc než pouhou siluetu. Když ale přistoupili blíž, zazářil na ně z ponurého přítmí mužův obličej: holá lebka připomínající hadí hlavu, nozdry jako dvě úzké štěrbiny a zářící rudé oči se svislými zorničkami. Pleť měl tak bledou, že se zdálo, jako by perlově světélkovala.
"Ty pojď sem, Severusi," ukázal Voldemort na židli po své pravé ruce. "A Yaxley si sedne vedle Dolohova."
Oba se usadili na určená místa. Většina přítomných kolem stolu sledovala Snapea, a na něj se také Voldemort obrátil jako na prvního.
"Tak co?"
"Můj pane, Fénixův řád má v úmyslu přestěhovat Harryho Pottera z jeho momentálního bezpečného úkrytu příští sobotu za soumraku."
Tato zpráva vyvolala u stolu zjevný zájem; někteří z přítomných ztuhli, jiní se nepokojně zavrtěli, všichni ale hleděli na Snapea a na Voldemorta.
"V sobotu... za soumraku," opakoval Voldemort. Rudé zorničky se zavrtaly do Snapeových černých očí tak pronikavě, že se někteří z přihlížejících odvrátili, jako by měli strach, že je divokost černokněžníkova pohledu popálí. Snape však na rozdíl od nich klidně hleděl Voldemortovi do tváře a po vteřině či dvou se Voldemortova ústa beze rtů zkřivila v cosi, co připomínalo úsměv.
"Dobře. Velmi dobře. A tato zpráva pochází -"
"Ze zdroje, o němž jsme mluvili," potvrdil Snape.
"Můj pane!" Yaxley se předklonil a zadíval se přes dlouhý stůl na Voldemorta a Snapea. Obličeje všech přítomných se obrátily k němu. "Já jsem slyšel něco jiného, můj pane."
Chvíli čekal, když ale Voldemort nic neřekl, rozhodl se pokračovat. "Dawlish, to je ten bystrozor, se mezi řečí zmínil, že budou Pottera stěhovat až třicátého, to znamená v předvečer jeho sedmnáctých narozenin."
Snape se pousmál. "Můj zdroj mi prozradil, že mají v plánu vypustit nějakou falešnou zprávu, a to je nepochybně ona. Dawlish je určitě pod vlivem matoucího kouzla. Nebylo by to poprvé, je o něm známo, že je snadno ovlivnitelný."
"Ujišťuji vás, můj pane, že si tím byl Dawlish zjevně naprosto jistý," trval na svém Yaxley.
"Pokud na něj použili matoucí kouzlo, je si tím přirozeně jistý," ušklíbl se Snape. "Já mohu zase ujistit vás, Yaxley, že oddělení bystrozorů nebude v další ochraně Harryho Pottera hrát žádnou roli. Řád je přesvědčen, že máme na ministerstvu svoje lidi."
"Alespoň v jedné věci se tedy Řád nemýlí, co?" poznamenal přihrbený muž, který seděl jen kousek od Yaxleyho. Dýchavičně se zachichotal a zasmálo se i několik dalších lidí kolem stolu.
Voldemort se nezasmál. Zalétl pohledem vzhůru k tělu, které se jim pomalu otáčelo nad hlavami, a budil dojem, že o něčem intenzivně přemýšlí.
"Můj pane," pokračoval Yaxley, "Dawlish je přesvědčen, že přesun toho chlapce bude zajišťovat celý oddíl bystrozorů -"
Voldemort zvedl velkou bílou ruku a Yaxley okamžitě zmlkl; podrážděně sledoval, jak se Voldemort znovu obrací ke Snapeovi.
"Kde chtějí toho kluka schovat pak?"
"Doma u některého z členů Řádu," odpověděl Snape. "Podle inform

W+V- v hlavních bodech

18. ledna 2008 v 19:59 | Eazi |  !!!! REFERÁTY !!!
předem upozorňuji: nepodařilo se mi vložit obrázky... to budete muset udělat samy.☺

Voskovec a Werich
 • Fotografie umělceFotografie umělcectižádostiví uplatnit se v umění
 • vystupovali s nalíčeným obličejem nalíčeným jako klauni
 • píší avantgardy(j. Voskovec publikuje básně v časopisech→ 1926 členem č. devětsilu→1926vyloučen,kvůli roli v němém filmu Pohádky máje)
 • Vymýšleli improvizované scénky pro pobavení svých známých-dialogy založeny na parodii
 • V roce 1927- oba připravili souhrn všech výstupů v náhodné improvizované scény-pro pozdržení při přestavbě scény za oponou vznikl Forbín=později pravidelně dodržovaný zvyk, scény tvořeny dialogem, nezávislým na kontextu hry, nechali se inspirovat reakcemi publika, zesměšňují hlouposti, nesmysl a zlo.
 • Po úspěchu 200x reprizované Vest pocket revue→zanechávají oba komici studii-věnují se divadlu trvale
Další divadelní hry
 • Jiri Voskovec and Jan Werich1928- smoking revue- opět v Umělecké besedě- v příběhu začleněny baletí kreace Milči Mayerové
 • 1928- hra inspirovaná J.N. Nestroyem …si pořádně zařádit- uvedená v divadle Adria
 • Gorila ex machina- variace detektivky
 • Kostky jsou vrženy- variace na silvestrovskou zábavu
 • Jindřich Honzl- režisérem her V a W- pod jeho vedením hráli i v představení Král UbuAlfréda Jarryho v roce 1928
 • Po roztržce -1929→J.Honzl na čas odchází do Národního divadla→V+W uměleckými šéfy O.V.
 • V roce 1931- pod Honzlovým vedením natočili film Pudr a benzín
 • 1932- film Peníze nebo život
 • V roce 1929- v představení Premiéra Skafandr vstoupil do spolupráce s V+W skladatel Jaroslav Ježek→stal se hudebním šéfem divadla
OSVOBOZENÉ DIVADLO
 • Osvobozené divadlo→ 1930- přestěhovalo se do divadelního sálu paláce U Nováků (dnes ABC)→ uvádí hru Líčení se odročuje a Fata morgana( 1929)
 • Divadlo prosperovalo navzdory začínající hospodářské krizi
 • 1930- premiéra velice úspěšné hry Ostrov dynamit
 • V roce 1930/1931- Sever proti jihu, Don Juan& comp. a Golem
 • 1931- napsali V+W první otevřenou politickou satiru Caesar-reaguje a události veřejného života tehdejší společnosti
 • Další hra s aktuálním politickým podobenstvím byla Robin zbojník
 • Ve světě za mřížemi- 1933 se V+W spojili s přítelem Adolfem Hoffmeisterem a napsali variaci na "americkou veselohru", s problémy prohibice

zasadni chyby kterych se vyvarovat☺

7. ledna 2008 v 10:50 | Eazi |  Napsala jsem
Vcera vecer lezim na posteli a premejslim... Jak je mozne, ze co kazdej muj kluk to nejaka komplikace... A jak je mozny ze maj i podobny ,,minusy"...
Jestli to ted nejakej kluk ctete, tak se poucte.:)

Akon- sorry blame on me

5. ledna 2008 v 14:04 | Eazi |  videa

Akon - Sorry Blame It On Me

As life goes on I'm starting to learn more and more about responsibility
I realize everything I do is affecting the people around me
So I want to take this time out and apologize for things I have done
And things that have not occurred yet
And the things they don't want to take responsibility for

str8 union-sen

5. ledna 2008 v 13:36 | Eazi |  videa
Str8 union - Sen
Bylo nebylo nedaleko za svahem stál sem za prahem za čárou za vztahem, šmitec hotovo na co v hlavě olovo.život jede dál,začíná se na novo,už mi to nevadí.zvykám si že sem sám,šumperk je zabitej žádnou ani nehledám,nechám to být vždyt to není drama,přijde čas a třeba se najdeš sama.A najednou si tu, je to jako blesk z čistýho nebe, k čemu mám oči nemůžu je zpustit z tebe,sem jak zpomalenej,když věty ze sebe soukám všichni v okolí už tuší kam koukám. Západ slunce, první lekce angličtiny druhá.snažím se ovládat i když to jde z tuha.Co dělat s láskou když se tlačí na povrch ven,nevíš o tom ale začínáš mi plnit můj sen. Můžeš se mě ptát co mám na tobě rád, odpovím ti pokaždé jinak a tisíckrát.Mám chut říct všem, celýmu městu,jak sem neskutečně šťasnej že si mi zkřížila cestu.když je všude kolem tma ty si pochoden,kousek sucha kam nedosáhne povoden,kostka cukru co lidský život osladí,s tebou mě baví svět a nic mi nevadí. Sou chvíle co bych opakoval znova zas, jsme sami u mě nebo u tebe doma,čas stojí a vážně není nic co mě tíží jsme jenom mi a naše rty se k sobě blíží,a možná ten kdo ti hvězdy schoval do očí, vezme všechno kolem a prudce zatočí, znáš mě místy nevím kde sem, ty si pro mě něco jako vyplněnej sen Je spousta holek, jedna je chladná jak led, druhá bez důvodu ječí a má slova jak jed, třetí chorobně žárlí stará celej svět, čtvrtá neví co chce,ale chce to hned, ty si jiná, máš pro mě pochopení,díky bohu žádná blbá barbína k vyfocení,ne holka na jednu noc,prostě zlato jsi holka na život co stojí za to, ne jedna ze sta ale jediná na celým světě, co pro mě znamenáš se nedá popsat v jedné větě, budu se za tebe rvát,at je den nebo noc, stačí zavolat a přijdu ti na pomoc,devatero hor,řek,lesů,pouští,at si jakoli daleko síly mě neopouští, miluju tě a klidně to řeknu všem díky tobě jenom nesním ale žiju svůj sen. a tady si muzes tuto pisnicku se mi zatim napovedlo najit kde by se dala stahnout, ale nabízm jine : Str8 Union - Nikdy nezapomenem- STÁHNOUT MP3
Str8 Union - Chci tě poznat- STÁHNOUT MP3

H16-Dala si mi kridla

5. ledna 2008 v 13:19 | Eazi |  H16
toto je moje jedna s nejoblíbenějších skupin.H16. tu e text:
Prišiel deň ďakujem, ďakujem dala si mi krídla ja vzletel som nad oblaky dala si mi všetko, aj keď občas čierne mraky, s ktorých cítili sme obidvaja veľké napätie, ale nevzdali sme sa radšej pokúšali sa potiahnúť to všetko ďalej stále mi dodávaš nádej stále väčšiu a väčšiu, čo s tebou zažijem to už s nikým nechcem skúsiť nenechám si ťa vziať to už nemôžem dopustiť, aj keď sám dobre viem, že nie som najlepší, ale ty tu pre mňa si nato, aby som nepodľahol poklesom, ale práve naopak, aby držal som sa hore spolu s tebou si anjel, ktorý chráni moje ja si anjel, ktorý priletel mi priamo tu z neba, ktorý chcel mi povedať ako strašne ma má rád zato ti ja ďakujem poďakujem aj stokrát aj stokrát dala si mi krídla aj ochrannú ruku dala si mi všetko a ja začal som žiť trvalo mi to dlho kým som to stihol pochopiť to, že ťa tak strašne ľúbim a, že to nezmení už nik vyčarovala si mi úsmev a dodala mi chuť ako žiť ako sa mám nenechať ovplyvniť si pre mňa slnko, ktoré neustále žiari, keď vidím tvoju tvár ďakujem ti za ten dar, keď otváram ráno oči nemyslím už na nič iné len nato, kde si , čo robíš a s kým si a kedy budem s tebou kedy dám ti krásny bozk, kedy chytím ťa za rúčky, vtedy viem, že nemám dosť, ale prežívam radosť stále, keď sme spolu sami a nič nerobíme len pri sebe ležíme vtedy nenachádzam slov vtedy cítim sa jak otrok, ktorý je fakt iba tvoj a ty si anjel môj, aj keď si tak ďaleko predsa si pri mne tak blízko ty si pre mňa prameň, ktorý ešte vždy nevyschol si vzduch, ktorý dýcham si voda, čo pijem ty si tá jediná pre, ktorú ja vlastne žijem, keď sa náhodou niečo stane tak spomeň si nato, že tvoje meno mám vryté na kameni mám vryté na duši ten kto ešte neľúbil tomu radím nech skúsi nech sa ľúbiť pokúsi, lebo tak ako ja teba a tak ako aj ty mňa nerozlučná dvojica, dvojica pre mňa si lejdy si pre mňa tá naj si pre mňa tu bejby tak nikoho sa nepýtaj konaj svojím vlastným srdcom a buď si sama sebe sudcom a ja budem práve ten, ktorý odsudený bude a ty budeš súdiť mňa , a keď náhodou odídem tak si vezmem aj teba, ale iba v spomienkach som si ti musel povedať kráčam s tebou dlhú trať, ktorá dúfam neskončí, ale bude trvať dlho až neskoro do noci opakovať každý deň ako som už povedal ty pre mňa si anjel ja som obyčajný chlapec a ty si tak neobyčajná a preto neopúšťaj ma a bojuj dokonca a veď predsa celá nádej umiera tá posledná prosím ťa buď dôsledná tá, ktorá bude pri mne stáť až pokým sa bude dať, keď už dala si mi krídla tak poďme lietať spolu, či hore , čo dolu to je vlastne úplne jedno hlavne nech sme spolu ja a ty u mňa v izbe v objatí dúfam už iba , že ťa ja nikdy nestratím to, čo si mi dala ty určite ti oplatím ľúbim ťa ja a končím tým.
a tady máte video z You tube.
Video plné citátů... obrázků...
ShareShare Favorite

bomba!!!

1. ledna 2008 v 17:16 | Eazi |  Napsala jsem
mno, nikdy jsem nečekala, že někdy napísu takovýto článek.Ale jak vidíte tak se stalo.☺
Tento článek je takovým malým vyjádřením díků za to, že jste si sem na můj blogísek našli cestičku.. Že jste se sem alspoň koukli( a tím zvýšili moji návštěvnost ☻)
Mám radost, když ke mě přijde nějaký milý človíček. A ještě větší když zanecháváte komentáře( teď nemyslím ty toho typu: ,, blbý to tu je!, zruš ten blog, ty kr*vo!stojí za hov*o!, .. atd)
když mi na e-mail přišel mail s návštěvností za minulý týden, byla jsem dost překvapená. na mým blogu,(který měl na začátku listopadu průměrně 30 lidí na den) teď bylo takové množství lidiček.☺
Navstevnost za minuly tyden (24.12.2007 - 30.12.2007) je:
Pondeli: 79
Utery: 131
Streda: 97
Ctvrtek: 126
Patek: 74
Sobota: 94
Nedele: 94

Celkem: 695
Díky Vám všem lidičkám, co jste sem kdy vstoupili. A přeji (opožděně)☺ Šťastný Nový rok 2008.
PA s láskou Vaše Eazi☺